PARFAIT AMOUR
GABRIEL GALMÉS    
PARFAIT AMOUR    
QUADERNS CREMA  1986   
 


Parfait amour és el recull de contes amb què Gabriel Galmés es va a donar a conèixer. Aquest primer llibre va ser acollit d'una manera inusualment favorable per la crítica, que en va destacar la perfecció estilística, la subtilesa de la ironia i la qualitat genuïnament literaria de la seva escriptura.
.
Sobre Parfait amour la premsa ha dit:
.
"Capaç  d'encertada descripció psicològica i del distanciament que li permet ser irònic i fins i tot cruel, Galmés prova la seva excel.lència, perquè aconsegueix captar amb eficàcia l'atenció dels seus lector" "En resum, Gabriel Galmés, no obstant la seva joventut, és un narrador amb abundants registres i amb un domini considerable de l'ofici, la qual cosa permet esperar d'ell noves i agradables sorpreses narratives"
CONTRAPORTADA
.
Gabriel Galmés Truyols va néixer el vint-i-nou de març del 1962, a Manacor. La seva avior ha estat  manacorina de tot la vida. Maldament aquest no sigui cap fet per bravejar-ne ni per empegueir-se'n, a vegades la debilitat de saber de quines egües ve el fa caminar més segur pel carrer, tot i que no ha de vindicar cap avantpassat il.lustre. Una de les cose que més l'enorgulleix és esser llicenciat en filologia anglesa per la Universitat de Barcelona. Resideix a Manacor no sap si per molt de temps o per no gaire, però procura no resignar-se a quedar-s'hi ni a somiar truites.

Prefereix que no s'esmentin algunes col.laboracions a setmanaris locals. No forma part de cap col.lectiu, no ha signat mai cap manifest i desconfia de comunicats conjunts i recollides de firmes, de declaracions de principis freqüents, de tremendismes, passions massa violentes i sentiments tebis, amors d'una nit, novel.la fantàstica, nouvelle cuisine, cossos púbers, poder, vi rosat, confidències massa espontànies, societats de protectors de bestioles, parvenus, sofistes embullats, banderes, astrologia, nigromància, avorrits, vindicadors de la ignorància i, en general, de tot allò que negui la raó, la paraula i la bellesa. No és enemic obert de nigú ni de quasi res.
.
[Back to Home]


Portada i text : Edicions dels Quaderns Crema (drets exclusius d'edició)

e-mail: galmes@MallorcaWeb.com
Produït i allotjat per MallorcaWeb
© 1996 / 1998 MallorcaWeb S.L.