ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> L'any 2001, any europeu de les llengües
L'ANY 2001, ANY EUROPEU DE LES LLENGÜES

Cecili Buele i Ramis
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista
Al Parlament de les Illes Balears.
19 de maig de 2000

Dimarts, dia 9 de maig, arribava al Parlament de les Illes Balears un escrit del "Congrés des Pouvoirs Locaux et Regionaux de l'Europe", relatiu a la declaració de l'any 2001 com a ANY EUROPEU DE LES LLENGÜES.

De fet, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa ha declarat oficialment l'any 2001 com a l'ANY EUROPEU DE LES LLENGÜES, amb celebracions que s'han de fer als 41 Estats membres, i a d'altres que s'hi han afegit, com són ara Armènia, Azerbaidjan, Belarus, Bòsnia-Herzegovina, Mònaco o la Santa Seu.

La Unió Europea també preveu declarar l'any 2001 ANY EUROPEU DE LES LLENGÜES VIVES i s'hi preveu una ferma col·laboració del Consell d'Europa. L'UNESCO, així mateix, ja s'ha afegit a aquest projecte.

Els principals objectius d'aquest ANY són: valorar en profunditat la riquesa que comporta la diversitat lingüística d'Europa, promoure el plurilingüisme a nivell individual, i encoratjar a aprendre al llarg de tota vida altres llengües , incloses les manco esteses, d'acord amb l'esperit de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.

Diversos esdeveniments serviran per sensibilitzar el gran públic sobre els avantatges del plurilingüisme, per atreure l'atenció de qui pren decisions polítiques sobre qüestions relatives al multilingüisme i multiculturalisme europeu, per afavorir la cooperació transfronterera en matèria de polítiques lingüístiques, etc.

L'any que ve serà, per tant, una bona ocasió per celebrar a tot arreu d'Europa la diversistat lingüística i per promoure-la amb una sèrie de manifestacions europees, de caràcter nacional, regional o local.

Qualsevol càrrec públic municipal, local o regional té la possibilitat de participar activament en aquest ANY i de fer-n'hi les aportacions que consideri oportunes.

Per la seva banda, el CPLRE - El Congrés dels Poders Locals i Regionals d'Europa - prepara per a l'any 2001 la celebració d'una gran conferència sobre aquest tema, amb el desig de poder presentar-hi una bona varietat d'exemples d'accions i de polítiques específiques de municipis i regions d'Europa que promoguin aquesta diversistat lingüística.

Per a qualsevol suggerència, hom pot adreçar-se al Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, els membres del qual intentarem atendre-la de la millor manera possible:
 

Telèfon: 971 726904,
Fax: 971 718207,
Mòbil: 667 795880,
Correu electrònic: gppsm2@pib.org
 
<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME