ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> L'Arxiduc a l'abast de tothom
L’ARXIDUC A L’ABAST DE TOTHOM

Cecili Buele i Ramis
Conseller de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca,
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista al Parlament de les Illes Balears

17 de gener de 2000

El nom de l’Arxiduc Lluís Salvador sona molt bé i sona molt fort, entre molta gent que viu a Mallorca. Qui més qui manco n’ha sentit a parlar. Si més no, perquè se’n sap que algun carrer encara ara porta el seu nom, o perquè s’han recorregut alguns dels nombrosíssims camins de muntanya que l’arxiduc va reconstruir i encara ara perduren, o perquè es recorda qualque hostal de Ciutat que duia el seu nom i que, lamentabilíssimament, va esser enderrocat no fa gaires anys (fruit inequívoc de la gran desconeixença o d’una gran manca de capacitat per valorar justament el patrimoni comú i propi).

"Amb paraules i dibuixos", l’Arxiduc Lluís Salvador, membre de la casa imperial dels Habsburg i fill del Gran Duc Leopold II de Toscana, publicà una obra molt extensa entre els anys 1869 i 1891, a la ciutat alemanya de Leipzig. L’original, que constava de 9 toms, duia per títol -"Die Balearen Geschildert in Wort und Bild"-. Hi feia una descripció molt detallada de cadascuna de les illes de l’arxipèlag Balear, segons allò que hi havia vist, hi havia observat i hi havia estudiat a fons i amb gran deteniment, durant més de 40 anys.

Aquesta obra, que ha estat traduïda de l’alemany a altres llengües, ens arriba ara publicada en la nostra llengua pròpia. I d’una forma molt simple i a l’abast de tothom: en fascicles dominicals inserits en el periòdic que, des de fa un parell d’anys, surt diàriament redactat en català, el Diari de Balears. 

Qui vulgui, doncs, pot tenir a les seves mans la primera traducció al català del "Die Balearen", de l’Arxiduc Lluís Salvador. Comptant, així, en la nostra pròpia llengua, amb una obra que va esser publicada originalment en alemany, ens en podem felicitar tots, per molts de motius. Entre d’altres, perquè tenim la gran oportunitat d’acostar-nos-hi amb molta més facilitat.

Com a Conseller de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca, he de felicitar públicament totes quantes persones estan treballant en aquesta feina divulgativa, que tan profitosa ha de resultar per al conjunt de la nostra societat illenca. A la gent que ha tengut la idea de fer-la. A la gent que l’està realitzant. A la gent que l’ha de distribuir. A la gent que n’està pagant el preu i els costos. I a tota aquella gent que s’animarà a endinsar-se en la lectura d’aquesta obra tan singular, específicament dedicada a les nostres illes.

Si hi ha algun aspecte remarcable en l’obra de l’Arxiduc és el seu gran amor a la nostra terra, la seva gran dedicació a preservar el nostre territori, la seva gran admiració per la bellesa dels nostres paisatges, la seva gran valoració d'allò que és propi d’aquestes illes, dels costums d’aquest país, de la nostra llengua pròpia, del patrimoni comú que ennobleix la població d’aquestes illes. Aquests són alguns dels elements primordials que van donant vida a la seva obra escrita.

Com a membre del primer govern nacionalista que presideix, administra i representa el Consell de Mallorca, desig de bon de veres i de tot cor que l’obra escrita de l’Arxiduc, que d’ara endavant podem llegir i conèixer en la nostra estimada llengua catalana, gràcies a l’aportació que s’hi fa des del Grup Serra, ens pugui servir a tots de bon exemple a seguir. 

Que la publicació en català del "Die Balearen" representi un bon cop d’atenció, sobretot, a la vista i a l’oïda de tota aquella gent que diu que es considera d’aquest país i que diu que l’estima; però que viu molt més abocada a treure-li’n el suc, amb l’obtenció d’un profit particular molt immediat; que no a parar més esment a allò que ha d’arribar a ser aquest país per a les generacions futures, pel que fa a un entorn mediambiental molt més ben protegit i conservat.

L’Arxiduc ens continua encoratjant, ja no en la seva llengua materna, l’alemanya, sinó en la nostra pròpia, la catalana, a mantenir i preservar aquestes illes que apareixen descrites al text original amb el nom de "Die Balearen", i que, d’ara endavant, des del Diari de Balears cada setmana, ja podrem veure que s’hi esmenten com allò que són, han estat i seran "les Balears". 
 

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME