ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> Dades biogràfiques
DADES BIOGRÀFIQUES 
Cecili Buele i Ramis
 • Fill de pare guineà i de mare arianyera, va nàixer a Palma, dia 4 de desembre de 1944. És casat. No té descendència.

 •  
 • BATXILLER SUPERIOR. Realitzà estudis d’Humanitats, Filosofia i Teologia (Seminari Diocesà de Mallorca – cursos 55-67); Ciències de l’Educació (Escola Superior "Marcelino Champagnat" de Lima –Perú– cursos 74-78); Filologia Catalana (Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Palma de Mallorca – curs 79-80); Llengua i Literatura Catalanes (Institut de Ciències de l’Educació – cursos 79-82); Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat Nacional d’Educació a Distància – curs 89-90).

 •  
 • ECLESIÀSTIC. Va realitzar tasques pastorals a diverses parròquies de Ciutat, sobretot en moviments juvenils i particularment al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Durant quatre anys cooperà al Burundi (Àfrica Central) i al Perú (Amèrica Llatina).

 •  
 • PROFESSOR DE CATALÀ. Durant els cursos 1978/80, s’exercí com a professor titular de català per a l’alumnat de BUP i COU a col·legi privat de Ciutat.

 •  
 • PETIT COMERCIANT. Regentà un establiment comercial de Palma, dedicat, en règim familiar, a la venda de productes lactis i derivats.

 •  
 • PEÓ D’ICONA. Va ser contractat temporalment a la plantilla laboral d’ICONA, com a treballador dedicat a la neteja de boscos i garrigues.

 •  
 • FUNCIONARI. Com a Funcionari del Cos Administratiu de la CAIB, s’encarregà de la traducció al català de la documentació oficial de diverses Conselleries del Govern Balear (Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Presidència, Cultura, Educació i Esports), com també del Parlament Balear, del Consell Insular de Mallorca, de l’Ajuntament de Palma, i d’altres organismes públics i d’entitats privades.

 •  
 • DIRIGENT VEÏNAL. Com a membre d’associacions veïnals de Ciutat, les va representar al Consell d’Administració de l’Empresa Funerària Municipal de Palma, a la Comissió Assessora d’Acció social de l’Ajuntament i a la Comissió d’Assessorament i Seguiment de l’Institut Balear de la Vivenda del Govern Balear.

 •  
 • ESCRIPTOR. Ha publicat nombrosos articles i treballs d’índole diversa. Se’n va editar un estudi relatiu a revistes de barriada. Va tenir cura de l’edició periòdica de la revista Camp Rodó. Ha fet la presentació pública de llibres d’autors diversos. Sovint publica articles a publicacions periòdiques diverses i a pàgines d’internet.

 •  
 • DEFENSOR DELS DRETS HUMANS. Va crear i introduir a Mallorca, l’any 1979, el Comitè de Solidaritat amb Amèrica Llatina. El mateix any, va fer renàixer el grup local d’Amnesty International a Ciutat i va donar empenta al Grup de Drets Humans. Durant un bon grapat d’anys, participà activament en moviments socials, sindicats, plataformes, grups de reflexió, campanyes d’ajuda solidària al tercer món, etc.

 •  
 • REGIDOR. Entre els anys 1995-99 ha exercit el càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Palma, en representació del PSM-Nacionalistes de Mallorca.

 •  
 • DIPUTAT. A l’actualitat, des del proppassat dia 2 d’agost, és diputat del Parlament de les Illes Balears, en representació del PSM-Entesa Nacionalista; a l’hora que exerceix el càrrec de CONSELLER DE CULTURA I JOVENTUT del Consell de Mallorca, en representació de la mateixa formació política nacionalista, ecologista i d’esquerres.

 •  
 • CANDIDAT DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA al Congrés de Diputats. Molt recentment, els òrgans directius del partit en el qual milita des de l’any 1988, l’han designat com a candidat número 1 a la llista de les properes eleccions generals al Congrés de Diputats de l’Estat espanyol.
<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME