ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> La cultura i la joventut mallorquina
LA CULTURA I LA JOVENTUT MALLORQUINA
Cecili Buele i Ramis
Conseller de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca,
Diputat del Parlament de les Illes Balears

21 de setembre de 1999

Fa una mesada, dia envant dia enrera, que m’estic exercitant en la pràctica política de “governar, administrar i representar” el Consell de Mallorca, com a conseller delegat de cultura i joventut. M’està resultant una tasca realment fascinant i molt engrescadora. És una àrea de govern que toca molts de punts i fa sonar moltes flautes...

Cultura i Joventut és una àrea que toca molts de punts. Afortunadament. La gent que viu a Mallorca constitueix tot un poble que compta amb una cultura deu vegades mil·lenària. Com s’acostuma a dir, mentre el gran patriarca Abraham es dedicava a pasturar ovelles per contrades palestinenques, els camps i les terres de Mallorca ja eren trepitjades per poblacions humanes de nivell cultural ben cert. No ha de resultar gens estrany, idò, que a hores d’ara puguem  gaudir amb força vitalitat dels bons resultats acumulats a l’illa durant tants de segles i mil·lennis.

Tot i que, malauradament, la ciutat de Palma no compta –com ocorre en altres ciutats del nostre entorn europeu més immediat- amb cap dels testimonis que haurien de conformar allò que s’anomena un museu de la història o de les ciències naturals o de la mar, obert al gran públic. Sí que podem, en canvi, acostar-nos una mica més a allò que ha estat i que representa la nostra història més recent d’aquests dos darrers mil·lennis. Ho mostren cada dia les nombroses excavacions arqueològiques que s’estan duent a terme a l’actualitat: tant al centre antic de la ciutat de Palma, com als més diversos racons de la part forana de Mallorca.

Cultura i Joventut és una àrea que fa sonar moltes de flautes. Afortunadament també. La gent que durant els passats darrers quatre anys ha tengut la responsabilitat de l’àrea de cultura i patrimoni històric del Consell de Mallorca, bé s’ha encarregat de fer-ne sonar a balquena: han estat dinamitzats arxius, biblioteques i museus de la nostra illa; s’han declarat, protegit i conservat béns d’interès cultural com mai no s’havia fet fins ara; s’ha promogut la cultura a tots els seus vessants: la música, la literatura, la pintura, la poesia, el teatre, les publicacions, l'òpera, les edicions de discs compactes, el patrimoni històrico-artístic, els concerts de música, la conservació d’imatges i sons de temps enrera; s’ha impulsat la normalització lingüística a molts d’àmbits de la nostra societat; s’ha fet una promoció cultural que ha donat una forta empenta a diverses iniciatives ciutadanes afavoridores d’un nivell cultural més alt entre la població; s’ha conreat la cultura popular i tradicional mallorquina...

Allò que ens pertoca fer, a la gent que ens n’encarregam ara, pens jo, no pot esser res més que continuar, completar i consolidar tot allò que es va començar un bon dia de l’any 1995.

Tot pensant en el tercer mil·lenni que ja s’acosta, emperò, i atenent noves àrees que s'hi han incorporat, com és el cas de la de joventut, caldrà anar obrint noves vies de circulació i navegació cultural encara més fluïdes i més ràpides, tot i que també hauran de ser més segures i més amples. Com diu el poeta, unint el seny amb l'ímpetu.

Mitjançant el contacte, la comunicació, la conversa, volem arribar a assolir aquelles fites, refetes amb fermes i profundes conviccions, que permetin al major nombre possible de membres de la nostra societat illenca passar gust de dedicar-se a la cultura, de produir i de consumir els nostres elements culturals més propis; assaborint el plaer de fer, des de Mallorca, una aportació cada cop més valuosa a la cultura universal.

El món de la cultura esdevé pertot arreu el món de la llibertat, del progrés i del pluralisme. Tant per a l’artista que la produeix, com per a qualsevol persona que vulgui fruir-ne les obres. La cultura que facem a Mallorca ens ha de fer més lliures, ens ha d’ajudar a progressar, ens ha d’agermanar molt més en les diferències.

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME