ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> Gesa deixa les nostres Illes a les fosques, mentre vol anar a fer llum per devers Xile
GESA DEIXA LES NOSTRES ILLES A LES FOSQUES, MENTRE VOL ANAR A FER LLUM PER DEVERS XILE

    GESA, empresa fundada l’any 1927, és l’empresa filial d’ENDESA que distribueix energia elèctrica a les Illes Balears. N’és l’única empresa que hi fa aquest subministrament. I de quina manera! Amb la més grossa de les prepotències i amb una més que rebutjable arrogància, ben característiques d’empreses multinacionals i monopolistes d’arreu del món.

    La clientela forçosa de GESA – que som tota la gent resident a les Illes Balears - ha de romandre del tot sotmesa als capritxosos preus i a les capritxoses polítiques energètiques que imposa el consell d’administració d’una societat anònima que, a les mateixes portes del segle XXI, continua mantenint uns criteris  tan expansionistes i acumuladors de capital que semblen molt més propis del ja ultrapassat segle XIX.

    Com a empresa filial d’ENDESA, GESA, que ostenta el monopoli de la distribució elèctrica a les nostres illes, és l’única responsable de l’apagada que deixà Mallorca i part de l’illa de Menorca sense electricitat el passat dia 15 de juny i molts d’altres dies. Ens hi deixà ben a les fosques, i en moltes d’altres ocasions tant anteriors com posteriors.

    El Consell d'Administració de GESA també és l’únic responsable dels substanciosos i creixents beneficis econòmics que s’hi generen, un any darrera l’altre, a costa d’un increment vergonyós del preu d’un mal servei i d’una minva considerable d’inversions en la millora d’infrastructures de manteniment de les instal·lacions i del personal, i en la protecció del medi ambient entre nosaltres.

    ¿Com deu haver quedat tot allò que feia referència a l’impost ecològic a l’empresa, de fa uns anys?

    Tots els clients illencs de GESA – que també ho som d’ENDESA - tenim tot el dret del món a saber amb exactitud on van a parar els nostres doblers, els doblers que li pagam pel subministrament elèctric que ens ha de proporcionar. Si més no, pel simple fet que no tenim cap altre remei que haver-hi de recórrer, ja que no comptam amb cap altre mitjà de subministrament possible a les nostres illes.

    A l’hora d’obtenir energia elèctrica, les Illes Balears són totalment en mans de GESA. Així ho té disposat la multinacional ENDESA. Així ho manté fermat l’actual política energètica d’un govern com l’espanyol.

    Tots els clients illencs de GESA – que també ho som d’ENDESA – tenim tot el dret del món a saber fins a quin punt estam contribuint, de manera molt directa, a fer possibles i reals les inversions que fa ENDESA, per exemple, a la regió xilena de l’Alt Biobio, on manté projectada la construcció de 7 embassaments d’aigua per a la construcció de centrals elèctriques que han d’arribar a anegar bona part del territori maputxe-pehuenxe.

    Tenim tot el dret del món a saber fins a quin punt els nostres doblers, els doblers que pagam els clients de GESA, estan contribuint de manera molt directa a destruir uns territoris i un mediambient íntimament lligats a la vida de tot un poble – el poble maputxe-pehuenxe -. Un poble que no es vol resignar a haver de desaparèixer del mapa de la història i que reclama amb força i energia la solidaritat d’altres pobles del planeta Terra, en la seva lluita oberta contra els grans projectes hidroelèctrics de la gran empresa multinacional ENDESA.

    Mentre allà, a la regió xilena de l’Alt Biobio, nombrosos col·lectius ciutadans s’estan oposant amb fermesa a uns projectes d’ENDESA que fan malbé terres, propietats, costums, poblacions, entorns naturals i d’altres espais protegits, aquí, a les nostres illes i per afegitó, també n’hem de patir les conseqüències. El Sr. Martin Villa ara ens governa, des d’aquesta presidència de l’empresa.

    Al fet d’haver de suportar els greus inconvenients que comporta per a les nostres illes l’existència absurda d’un més que vergonyós monopoli en el subministrament de l’energia elèctrica per part de GESA, ens hem d’anar avesant a constatar que, a més d’estar incomplint els compromisos, es limita a demanar disculpes, i ja està.

    L’empresa GESA, filial d’ENDESA, ens té i manté ben agafats pel coll a hores d’ara. I no tendrem bemolls per a desfer-nos-en?!

 Mallorca, 30 de juny de 2000.
 

Cecili Buele i Ramis
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista
al Parlament de les Illes Balears
 
<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME