ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> SETMANA PARLAMENTÀRIA (1-7 DE MAIG DE 2000)
SETMANA PARLAMENTÀRIA (1-7 DE MAIG DE 2000)
DIA
HORA
ACTUACIONS
Dimarts, 2
11:00
SESSIÓ PLENÀRIA:
15 preguntes formulades pel GP Socialista i Popular:
    * Conreu tradicional de taronges de la vall de Sóller (PSOE)
    * Recents maniobres militars al sud de l'illa de Mallorca (PSOE)
    * Ajudes al sector agrícola-ramader per pèrdues ocasionades per la sequera (PP)
    * Inici de treballs per "prioritzar" variants de carreteres (PP)
    * Solucions per millorar la comunicació per carretera entre Palma i Alcúdia (PP)
    * Inici de la redacció del pla director sectorial de transports (PP)
    * Inici de la redacció del pla director sectorial de telecomunicacions (PP)
    * Motius per no celebrar enguany el "Dinar de ses Faves" a l'hospital psiquiàtric (PP)
    * Promocions d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer (PP)
    * Coherència dels llocs de feina amb model de funció pública del Pacte de Progrés (PP)
    * Legalitat de la convocatòria del borsí d'interins (PSOE)
    * Tancaments d'accessos a platges de costa sud de Ciutadella per setmana santa (PP)
    * Incompliment de convenis entre IBANAT i propietaris de costa sud de Ciutadella (PP)
    * Construcció d'habitatges familiars a sòl rústic en transmissió entre pares i fills (PP) 
    * Situació de la finca de titularitat pública de Binifaldó (PP)
1 Interpel·lació GP Popular: 
   * Transformació de sòl rústic per a ús residencial

1 Proposició no de llei: GP Popular: 
   * Readmissió del personal acomiadat improcedentment

1 Compareixença: President del Govern
  * Acusacions vessades contra anterior executiu sobre suposat espionatge polític

Dimecres, 3
10:30 1 PONÈNCIA
   * Elaboració d'estudi sobre maltractament i violència contra les dones a les illes Balears
16:30 1 Comissió d'Assumptes socials (DESCONVOCADA 28/04/00)
   4 Preguntes:
      - Pla Jove (PP)
      - Pista d'Aventures a l'illa de Mallorca (PP)
      - Campanyes de prevenció juvenil (PP)
      - Accions per a la incorporació dels joves al mercat laboral (PP)
      - Creació del fòrum del voluntariat (PP)

1 Compareixença: Consellera de Benestar Social (PP)
   * Campanya d'estiu d'activitats infantils i juvenils de temps lliure (PP)
 

Dijous, 4
18:30 1 COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

    5 Preguntes 
        - Atribució de romanents de la Universíada Palma '99 als Consells Insulars (PP)
        - Centres d'educació primària i secundària a Eivissa i Formentera (PP)
        - Museu de Mallorca (PP)
        - Museus de titularitat privada (PP)
        - Procediments d'emergència als museus (PP)

    2 Proposicions no de llei:
        - Construcció d'un nou edifici per a l'Escola d'Adults de Maó (PP)
        - Conservació del patrimoni històric (PP)
 

 
<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME