ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> SETMANA PARLAMENTÀRIA (8-14 DE MAIG DE 2000)
ACTUACIONS PARLAMENTÀRIES PREVISTES PER A AQUESTA SETMANA (8-14 DE MAIG DE 2000)
Dimarts, 9 11:00 * JURAMENT O PROMESA DE DIPUTADA NOVA (GP Popular: Aina Mª Castillo)

* 11 PREGUNTES (GP Popular)
    - Autorització d'enderrocament cases possessió des Guix a Escorca
    - Avaluació del cost econòmic de l'aplicació de les DOT
    - Aprovació dels indicadors de sostenibilitat
    - Inici de les obres d'execució de la carretera Maó-Fornells
    - Obres sense llicències a la futura seu de la Conselleria de Benestar Social
    - Programes pilot contra la conflicitivtat juvenil als instituts d'ESO
    - Reconversió de l'Espai Mallorca en Espai Illes Balears
    - Tasca de "pont" entre Govern i oposició per consensuar el tema de l'ecotaxa
    - Disculpes a dues persones acomiadades, qualificades de "ganduls"
    - Previsió de realització de fires
    - Actuacions del President davant "pràctiques perverses de la gestió pública" en el cas BITEL

* 1 INTERPEL·LACIÓ (GP Popular)
    - Transformació de sòl rústic per a ús residencial (ajornada de la sessió anterior)

* 1 PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ (GP Popular)
    - Possibles irregularitats en l'adquisició pel Govern de les finques d'Aubarca i es Verger
 

Dimecres, 10 16:30 * 5 PREGUNTES (GP Popular) (ajornades de la sessió anterior)
    - Pla Jove
    - Pista d'Aventures a l'illa de Mallorca
    - Campanyes de prevenció juvenil
    - Accions per a la incorporació dels joves al mercat laboral
    - Creació de fòrum del voluntariat

* COMPAREIXENÇA CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL (GP Popular)
    - Campanya d'estudi d'activitats infantils i juvenils de temps lliure (ajornada de la sessió anterior)
 

Dijous, 11 11:00 * COMPAREIXENÇA CONSELLER DE TURISME (GP Popular)
    - Viatge del conseller a Mèxic i als Estats Units
<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME