ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> SETMANA PARLAMENTÀRIA (15-21 DE MAIG DE 2000)
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (15-21 MAIG 2000)
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista Cecili Buele i Ramis

 
DIA
HORA
ASSUMPTES
Dimarts, 16 11:00 SESSIÓ PLENÀRIA:

* 12 PREGUNTES (GP Popular):
   - Ingent increment de residus sòlids urbans a l'illa de Mallorca
   - Reforma del catàleg de llocs de feina i model de funció pública del Pacte de Progrés
   - Correcció dels texts en castellà de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
   - Construcció de planta dessaladora a l'illa de Menorca
   - Modificació de l'article 25 de la llei de sòl rústic
   - Defensa de polítiques feudals i de servitud en la manifestació d'agricultors de Mallorca
   - Obres d'execució de la ronda sud de Ciutadella
   - Transferències de competències als Consells Insulars
   - Projecte de llei sobre finançació definitiva als Consells Insulars
   - Intervenció arqueològica al jaciment arqueològic afectat per obres de la ronda nord de Ciutadella
   - Compra dels terrenys on s'ha d'ubicar l'estació del tren de sa Pobla
   - Enllestiment de l'estudi del banc de terres que prepara la Conselleria d'Agricultura

* 2 INTERPEL·LACIONS (GP Popular)
   - Mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les explotacions agrícoles degut a la tempesta de calabruix del passat dia 26 de març
   - Perspectives d'una política exterior balear en relació amb el futur desenvolupament de la insularitat

* 1 PROPOSICIÓ DE LLEI (Junta de Portaveus)
   - Segells postals i altres efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat plurilingüe de l'Estat

* 1 TRAMITACIÓ DIRECTA I EN LECTURA ÚNICA (Tots els grups parlamentaris)
   - Segells postals i altres efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat plurilingüe de l'Estat
 

Dimecres, 17 16:00 COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

* 2 PREGUNTES (GP Popular)
   - Convidada de diferents partits polítics a emissora Ràdio Jove a les passades eleccions generals
   - Opinió de la directora general de Cooperació entorn a l'Hospital d'Higuey

* 1 COMPAREIXENÇA (GP Popular)
   - Informar sobre el viatge de la Consellera de Benestar Social a Centre Amèrica
 

Dijous, 18 18:00 COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

* 1 PREGUNTA (GP Popular)
   - Atribució dels romanents de la Universíada Palma '99 als Consells Insulars

* 1 COMPAREIXENÇA (GP Popular)
   - Informar sobre el projecte de creació de la universitat europea CEES
 

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME