ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> SETMANA PARLAMENTÀRIA (22-28 DE MAIG DE 2000)
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (22-28 MAIG 2000)
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista Cecili Buele i Ramis
.
DIA
HORA
ASSUMPTES
Dimarts, 23 11:00 SESSIÓ PLENÀRIA:

* 12 PREGUNTES (GP Popular):
   - Raons de l'absència de membres del govern a la Fira de Campos
   - Manca d'instruments adequats i actualitzats als cicles de Formació Professional
   - Manca d'instruments adequats a Formació Professional per cobrir necessitats d'alumnes i empreses 
   - Fase de redacció del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears
   - Instauració de "l'examen del caçador" per part del govern
   - Inici de les obres d'execució del desviament de la carretera general al municipi de Ferreries
   - La Direcció del Parc natural de s'Albufera de Muro
   - Obertura d'expedients sancionadors per publicitat il·legal a les carreteres des de juliol 1999
   - Raons del tancament de la carretera d'accés a sa Pobla des de la rotonda de Pollença i Alcúdia
   - Responsable de Premsa i Publicitat a Fires i Congressos, S.A.
   - Canvi dels conceptes i dels imports a les factures dels Serveis Ferroviaris de Mallorca
   - Acomiadament dels dos becaris que el govern tenia als Estats Units
 

* 1 MOCIÓ (GP Popular)
   - Transformació de sòl rústic per a ús residencial
 

* 1 PROPOSICIÓ NO DE LLEI (GP Popular)
   - Retribucions del personal docent
 

* 1 DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS 
   - Projecte de llei de modificació de la llei del Consell Consultiu de les Illes Balears
 

Dimecres, 24 16:00 COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

* 1 DICTAMEN
   - Sobre projecte de llei de Creació del servei Balear d'Ocupació
 

Dijous, 25 10:30 COMISSIÓ DE TURISME

* 1 REDACCIÓ D'INFORME
   - Habitatges turístics de vacances
 

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME