ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (29 MAIG - 4 JUNY 2000)
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (29 MAIG - 4 JUNY 2000)
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista Cecili Buele i Ramis
.
DIA
HORA
ASSUMPTES
Dimarts, 30 11:00 SESSIÓ PLENÀRIA:

* 12 PREGUNTES (GP Popular, EUiE):
   - Convocatòria de concurs de publicitat per un import de 125 milions (GP Popular)
   - Acusació de "dèficit democràtic" en el GP Popular, per part del Sr. Groske (GP Popular)
   - Abocaments d'aigües fecals a la platja de Portals Nous (GP Popular)
   - "Il·legalitat" de la Targeta Ciutadana (GP Popular)
   - Més rigor en les respostes del Govern al GP Popular (GP Popular)
   - Oferta complementària de Menorca i millora de la desestacionalització turística (GP Popular)
   - Abast de competències en aspectes civils de les denominades Unions de Fet (GP EUiE)
   - Actuacions demostratives de reconversió territorial, d'acord amb les DOT (GP Popular)
   - Substitució del desenvolupament reglamentari d'una llei, per un conveni (GP Popular)
   - Finalitat del concurs d'idees del Port de Ciutadella (GP Popular)
   - Coordinació de projectes i polítiques d'interès comú entre Govern i institucions insulars (GP Popular)
   - Assessoria del Sr. Bartomeu Vicens (UM) a Fires i Congressos, S.A. (GP Popular)

* 1 DEBAT DE COMUNICACIÓ DEL GOVERN:
   - Diferència dels costs dels combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de l'Estat espanyol

* 2 MOCIONS (GP Popular)
   - Mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les explotacions agrícoles degut a la tormenta de calabruix del passat 26 de març
   - Perspectives d'una política exterior balear en relació al futur desenvolupament de la insularitat
 

Dimecres, 31 10:30 COMISSIÓ DRETS HUMANS

* Elecció Secretari

* Acord compareixença Sr. Jaume Mas

* 1 Proposició no de Llei (EUiE):
   - Deute extern del Tercer Món

* 1 Aprovació calendari compareixences
 

Dimecres, 31 16:00 COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

* 2 PREGUNTES (GP Popular)
   - Construcció d'un centre d'educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí (Palma)
   - Construcció d'un centre d'educació infantil i primària a la barriada de Sant Agustí (Palma)

* 1 Compareixença Conseller d'Educació i Cultura (GP Popular)
    - Informar respecte de l'opinió del Govern sobre l'Informe "Universitat 2000"
 

Dijous, 01 16:30 COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

* 2 PREGUNTES (GP Popular)
   - Integració de les competències que restin al Govern a la Conselleria de Treball i Benestar Social
   - Traspàs de competències als Consells Insulars en matèria de Benestar Social

* Compareixença Consellera de Benestar Social (GP Popular)
   - Informar sobre la política general del Govern en relació amb la igualtat d'oportunitats i accions previstes per promoure la incorporació de la dona al mercat de treball
 

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME