ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (5 -11 JUNY 2000)
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (5 -11 JUNY 2000)
(Diputat del PSM-Entesa Nacionalista Cecili Buele i Ramis)
.
DIA
HORA
ASSUMPTES
Dimarts, 06 10:45 COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ:
* Sistemes de contractació de l'empresa pública IBATUR
Dimarts, 06 11:00 SESSIÓ PLENÀRIA:

* 13 PREGUNTES (GP Popular):
   - Actuacions demostratives de reconversió territorial d'acord amb les DOOT
   - Substitució del desenvolupament reglamentari d'una llei per un conveni
   - Absència de representants de l'INSALUD a la presentació de vehicles "Pac Mòbil"
   - Invitacions a recepció del Centre Balears Europa a Brussel·les només en castellà i francès
   - Raons del cessament del director del centre d'investigacions tecnològiques de turisme
   - Encomana a SEMILLA de la gestió de les finques d'Aubarca i es Verger
   - Distribució dels 138 milions en la rehabilitació de la cova des Cuieram
   - Opinió sobre elaboració video Consell de Mallorca relatiu a llei d'espais naturals
   - Implicació d'IBATUR en la promoció d'equips balears de bàsquet a la lliga LEB
   - Prohibició de recollir aigua al port de Palma per als avions contraincendis CANADAIR
   - Declaració de 10 platges de les Illes Balears com a zones de bany no conformes
   - Mesures especials per a la gestió dels recursos hídrics, llevant aigua als pagesos
   - Infrastructura de la conselleria d'Economia, Comerç i Indústria als Estats Units
 

* 1 DEBAT DE PROPOSTES PRESENTADES A COMUNICACIÓ DEL GOVERN:
   - Diferència dels costs dels combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de l'Estat espanyol
 

* 1 INTERPEL·LACIÓ (GP Popular)
   - Política en matèria d'ordenació i planificació de l'assistència sanitària a les Illes Balears i de gestió dels hospitals del complex hospitalari de Mallorca
 

* 3 PROPOSICIONS NO DE LLEI (GP PSM-Entesa Nacionalista, Socialista i Popular)
   - Llistes d'espera a l'Hospital Verge del Toro (GP PSM-Entesa Nacionalista)
   - Aplicació de la llei orgànica 5/2000 (GP Socialista)
   - Pla de gestió del patrimoni històric titularitat o gestionat pel Govern de les Illes Balears (GP Popular)
 

* 2 DEBATS
   - Esmena a la totalitat amb text alternatiu: Projecte de llei de modificació de la llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries administratives i de funció pública i econòmiques
   - Dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials: Projecte de llei de creació del servei Balear d'Ocupació
 

Dimecres, 7 10:30 COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

* 2 COMPAREIXENCES:
   - Srª Victòria Ferrer Pérez, Psicòloga social UIB
   - Srª Esperança Bosch Fiol, Psicòloga UIB. Lobby de Dones

* 1 PROPOSICIÓ NO DE LLEI (Tots els grups parlamentaris):
   - Grans Llacs Africans
 

Dijous, 08 16:30 COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

* 3 Preguntes (EUiE):
   - Celebració d'art jove a Mallorca
   - Celebració d'art jove a Menorca
   - Celebració d'art jove a Eivissa i Formentera

* 1 PROPOSICIÓ NO DE LLEI (GP Popular)
   - Sistema de jubilació previst a la LOGSE
 

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME