ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (12 -18 JUNY 2000)
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA SETMANAL (12 -18 JUNY 2000)
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista Cecili Buele i Ramis
.
DIA
HORA
ASSUMPTES
Dimarts, 13 11:00 SESSIÓ PLENÀRIA:

* 12 PREGUNTES (GP Popular)
   - Mesures de suport específiques per als fruits secs al programa desenvolupament rural 2000-2006
   - Motius de cessament o trasllat a la força de càrrecs intermedis de GESMA
   - Projecte d'energia eòlica que que pensa desenvolupar GESA a l'estació des Milà, a Menorca
   - Autoritat de la UE que recomana optar pel gasoducte per subministrar gas natural a les Illes Balears
   - Cost del projecte subministrament gas natural transportat en vaixell
   - Obres dels nous instituts de Sant Agustí des Vedrà i Sant Llorenç de Balàfia a Eivissa
   - Dimissió del Sr. Mayol i substitució pel Sr. Morro, principi de remodelació del govern
   - Entrada en servei de les dessaladores previstes als termes municipals de Palma, Calvià i Andratx
   - Confidencialitat relació de persones que sol·liciten accedir al borsí de Fires i Congressos
 

* 1 INTERPEL·LACIÓ (GP Popular):
   - Política en matèria de reconversió territorial prevista a la Llei 6/99, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial
 

* 6 PROPOSICIONS NO DE LLEI (GP Socialista, GP PSM-Entesa Nacionalista, GP Popular, GP Mixt):
   - Conveni hidrològic (GP Socialista)
   - Declaració com a zona catastròfica del territori de les Illes Balears, a causa de la sequera (GP PSM-Entesa Nacionalista)
   - Declaracions d'espais naturals protegits (GP Popular)
   - Competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes Balears (GP Mixt)
   - Campanya de sensibilització per evitar actituds xenòfobes o racistes (GP Popular)
   - Mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que afecten les Illes Balears (GP Mixt)
 

* 1 DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL PARLAMENT EN EL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.
   - Pendent presentació proposta de designació per part dels Grups Parlamentaris
 

* 1 VOTACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER 21 DIPUTATS
   - Convocatòria de sessions extraordinàries que permetin la continuació de la tramitació del Projecte de Llei de Consells Insulars.
 

Dimecres, 14 10:30 COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

* 3 COMPAREIXENCES:
   - Mallorca: Srª Margarita Ferrando Barceló
   - Menorca: Sr. Juan Pelaez Leiva
   - Eivissa-Formentera: Srª Sara Santacruz
 

Dimecres, 14 16:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

* 1 COMPAREIXENÇA
   - Rector de la UIB per explicar la política universitària duita a terme

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME