ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> Pau i llibertat al Sàhara Occidental
PAU I LLIBERTAT AL SÀHARA OCCIDENTAL

Ciutat, 1 d'abril de 2000
 

Com a diputat del Parlament de les Illes Balears, en representació del grup parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, he pres part en unes jornades de treball que consider força interessants. Es tracta de les "Jornades d’Intergrups Parlamentaris "Pau i Llibertat al Sàhara" i en la "Trobada d’Observatoris Autonòmics pel Referèndum al Sàhara", que s’han realitzat a Palma aquest proppassat cap de setmana.

Durant dos dies seguits, divendres 31 i dissabte 1, a la seu del Parlament de les Illes Balears, s’hi han organitzat unes jornades molt intenses i força interessants. Representants de gairebé tots els parlaments de l’Estat espanyol s’hi han reunit per tractar-hi una problemàtica que afecta moltíssim la vida del poble sahrauí.

Hem analitzat les diverses maneres d’aconseguir que s’arribi a celebrar un referèndum lliure, democràtic i transparent al Sàhara occidental, amb el qual el poble sahrauí pugui triar amb llibertat si vol autogovernar-se amb plena sobirania o si vol romandre dependent del regne del Marroc que n’ocupà militarment el territori vint-i-cinc anys enrera.

Aquestes jornades són una bona mostra d’allò que poden arribar a ser els parlaments democràtics, cada cop més connectats amb realitats polítiques que afectin alguna població determinada. Fou el mateix Parlament europeu el que, el passat mes de març, aconseguia manifestar-se públicament des d’allò que s’anomena un "Intergrup parlamentari "Pau i Llibertat al Sàhara" (integrat per representants de totes les fomracions polítiques parlamentàries).

En el nostre cas, aquí a Mallorca, juntament amb diputades i diputats del Parlament balear, també han treballat en l’organització d’aquestes jornades membres d’organismes i entitats de les nostres illes. És el cas de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, o el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, o l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí.

S’ha tengut l’oportunitat de comptar amb la presència de representants qualificats del Front Polisario, com és el cas del Sr. Mohamed SIDATI (Ministre delegat per a Europa i membre de la Direcció Nacional) o del Sr. Brahim Gali (representant del Front Polisario a l’Estat espanyol), i també amb l’aportació ben experimentada de nombroses persones que, en aquests darrers vint-i-cinc anys, han estat treballant molt àrduament a favor de la llibertat i la sobirania del poble sahrauí.

  • S’ha valorat molt positivament que, a la fi, ja s’hagi configurat el cens de votants i se n’hagi conclòs el treball d’identificació per part de la MINURSO (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental); 
  • S’hi ha manifestat la preocupació per les conseqüències d’un altre ajornament en la celebració del referèndum, que pot convertir-se en una amenaça seriosa a l’estabilitat i al procés de pau al Magrib; 
  • S’hi ha reiterat la necessitat que s’hi respectin, sobretot per part del Marroc, les resolucions emanades del Consell de Seguretat de l’ONU, i que s’hi reprengui el diàleg amb la col·laboració del missatger personal del Secretari General, Sr. James Baker; 
  • S’hi ha demandat l’obertura dels territoris ocupats a la presència de la comunitat internacional i als mitjans de comunicació, perquè s’hi pugui circular amb total llibertat; etc
S’han pres alguns acords que, com és habitual en aquestes trobades d’intergrups parlamentaris, han estat adoptats per consens entre totes les forces polítiques que hi són representades. Són un conjunt de 13 acords que comporten certes exigències, rebuigs, denúncies, peticions, sol·licituds, ofertes de col·laboració, etc Si se n’han de remarcar alguns, pentura s’hi podrien esmentar aquests:
  • S’acorda exigir la celebració urgent d’un referèndum d’autodeterminació lliure, just i imparcial, com a única fórmula per solucionar el conflicte del Sàhara occidental;
  • S’acorda rebutjar-hi d’altres fórmules afegides, d’altres obstacles interposats, d’altres passivitats, d’altres ajornaments;
  • S’acorda continuar amb l’ajuda humanitària a la població sahrauïna refugiada, sobretot pel que fa a alimentació, salut i educació; continuar amb la campanya de captació d’observadors, de visites als campaments de refugiats, de presentacions d’iniciatives als plenaris, etc
  • S’acorda preparar una visita al Sàhara occidental, el proper mes de juny, d’una delegació parlamentària de l’Estat espanyol per manifestar-ne la solidaritat amb la població sahrauïna i comprovar-hi les garanties de celebració d’un referèndum;
  • S’acorda instar el govern espanyol perquè plantegi al Marroc una solució basada en la celebració d’un referèndum just i imparcial al Sàhara occidental;
  • S’acorda continuar promovent el funcionament de grups de "Pau i Llibertat al Sàhara occidental" als Parlaments autonòmics, al Congrés i al Senat.
Com a diputat del PSM-Entesa Nacionalista al Parlament de les Illes Balears, som de l’opinió que aquestes jornades poden resultar molt profitoses, no tan sols per a la gent que hem tengut l’oportunitat de participar-hi més directament, sinó també per al conjunt de la població de les nostres illes. 

El fet de comprovar que hi ha uns parlaments democràtics que es preocupen per la situació real que està vivint – i patint – tot un poble com el sahrauí, ha de contribuir, sens dubte, a veure aquesta institució pública com a element dinamitzador d’iniciatives polítiques que poden fer aportacions molt positives a la transformació real de les nostres societats.
 

Cecili Buele i Ramis
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista
Al Parlament de les Illes Balears.
 
<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME