Josep M. Alaminos Josep Maria Alaminos 
.   
Játar, Granada, 1967 
Llicenciat en Belles Arts  

Aquí es poden veure tres de les seves obres:  


Exposicions individuals:

 

Exposicions col.lectives:

 [ Tornar a set pintors per al canvi de segle ]

Aquesta Web ha estat creada per MallorcaWeb en base al catàleg imprès per Gráficas García i editat pel Diari de Balears amb motiu dels actes commemoratius del primer aniversari del diari. Les fotos de les obres són de Joan Torres, les dels artistes són de Pere Bota, i el disseny del catàleg és de Domiciano Brezmes.

This page is hosted by MallorcaWeb
© 1996-1998 MallorcaWeb S.L.