MallorcaWeb
PROCLAMA PER L'ENSENYAMENT EN CATALÀ
(Setmana del Llibre en Català 2000)

 Sabem que vivim una situació delicada, però també que el redreçament de la llengua catalana és possible i que és ineludible prendre les mesures mínimes immediatament. Ara es dóna una situació favorable per emprendre aquestes mesures, amb el pacte de progrés al govern, ja que tots els grups que en formen part han manifestat la necessitat de normalitzar el català.

 És imprescindible normalitzar l'ensenyament de les Illes Balears amb vista a un futur pròxim i llunyà; i la normalització que sempre han reclamat les forces cíviques és un ensenyament plenament català. Emparant-nos en la situació de l'ensenyament al Principat de Catalunya, constatam que és possible legalment i realment fer un ensenyament d'aquest tipus (fet bàsic, encara que no suficient per a la integració dels no-catalanoparlants i per a la no desintegració de la comunitat lingüística catalana).

 Per tot això apel.lam a la voluntat de tots els individus i col.lectius i DEMANAM UN DECRET QUE ASSEGURI QUE L'ENSENYAMENT A TOTS ELS NIVELLS I A TOTS ELS CENTRES DE LES ILLES BALEARS ES VEHICULI ÍNTEGRAMENT EN CATALÀ I QUE TINGUI EN COMPTE LA REALITAT CULTURAL -GEOGRÀFICA, HISTÒRICA, LITERÀRIA, ETC. DE TOTES LES TERRES DE PARLA CATALANA. L'aplicació d'aquest decret s'hauria de fer progressivament, a fi d'evitar traumes, però sense dilacions. 

JOSEP MASSOT I MUNTANER
JOSEP MELIÀ PERICÀS
GABRIEL OLIVER (BIEL MAJORAL)
 
 

Full en format RTF per imprimir, signar i enviar a:
Antoni Artigues
Edifici Ramon Llull - Campus UIB 
Carretera de Valldemossa Km 7,5 
07071 PALMA

 

<< BACK
MallorcaWeb HOME